Sceš še pridac do DeutschMann partie? Ta sebe vyber poziciu.

POC GU NAM NA DUALNE VZDZELAVAŇE

                                                                                                      
Tým, že pomáhame iným k úspechu, budujeme aj vlastný úspech.
                                                                                                        

ČO JE DUÁLNE VZDELÁVANIE

Je to systém vzdelávania, keď sa teoretické poznatky zo školy kombinujú so získavaním praktických vedomostí a zručností vo firmách. Duálne vzdelávanie zahŕňa:

50% teória v škole
50% prax vo firme
Firemné štipendium

PREČO DEUTSCHMANN - CHTO TO?

Naša firma DeutschMann je špedičnou firmou sídliacou v Trebišove. Orientujeme sa predovšetkým na kvalitu dopravných služieb, ktoré poskytujeme našim klientom. Máme dcérske spoločnosti v Chorvátsku, Spojených arabských emirátoch v Dubaji, chystáme otvorenie ďalších v Maďarsku a Poľsku. Všetci zamestnanci našej firmy sú pravidelne školení, aby klientovi poskytli servis podľa želania. Všetci hovoria niekoľkými svetovými jazykmi.

SCEŠ ZNAC CO CE ČEKA?

ČOM BY ŠI MAL
ISC GU NAM?

 • Už nebudzeš pitac peňeži od maceri,
  bo mi ci dame štipendium (firemné štipendium 100 € na mesiac, ak sa aktívne zapájaš počas praxe, prospechové štipendium, ak dosiahneš priemer známok 1,5, možnosť mimoriadneho štipendia za pomoc komunite)
 • Naučiš še spikovac
  absolvuješ jazykový kurz a tiež si vyskúšaš "spíkovať" so zákazníkmi v praxi
 • Dame ci najesc
  platené obedy počas praxe
 • Naučime ce teoriu uplatnic u praxi
  možnosť získať odborné kurzy s certifikátom a učiť sa od špecialistov v praxi
 • Možeš isc na skusi do šveta
  pre najšikovnejších možná prax v dcérskych spoločnostiach v zahraničí (Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Spojené arabské emiráty)
 • S nami ci budze fajne
  máme priateľský kolektív, pomáhame si navzájom a podelíme sa s tebou o skúsenosti a znalosti
 • Budzeš robic s najľepšu techniku
 • Naučiš še ľabdac efektivne
  naučíš sa manažment, logistiku, aj ako komunikovať s ľuďmi, ako sa efektívne učiť
 • A zažiješ veľo zabavi
  nielen s nami, ale aj na firemných akciách či veľtrhoch

CO BY ŠI MAL
EŠČI ZNAC?

Podmienky prijatia:
- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
- úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov
- prihlásenie - čo najskôr 2020
 

Dĺžka štúdia:
- 4 roky v škole CSOŠ sv. Jozafáta, Trebišov
- ukončenie maturitnou skúškou

Čím môžeš byť po skončení školy:
Disponent – budeš komunikovať s dodávateľmi a zabezpečovať efektívnu a rýchlu logistiku

Obchodník – budeš komunikovať v cudzom jazyku denne pri oslovovaní klientov po celom svete a pracovať na svojich komunikačných a obchodníckych schopnostiach

ČOM BY ŠI JAK RODZIČ MAL DAC DZECKO GU NAM

Pre tote same pitne veci, co pišeme hore. A tiež preto, že dieťa získa reálny pohľad, ako to skutočne funguje v reálnej firme. Čím viac praktických skúseností získa, tým lepšie sa vie orientovať aj v pracovnom živote a zvládať rôzne situácie. Po duálnom vzdelávaní sa pomaly stáva odborníkom v danej oblasti.

EŠČI NA ZAVER

Ak sa Ti bude duálne vzdelávanie páčiť, máš u nás garantované pracovné miesto vo firme v Trebišove so zaujímavým platovým ohodnotením, ktoré závisí od Tvojich výsledkov.

Pridaj sa k nám a buď súčasťou tímu, ktorý si navzájom pomáha a poskytuje len nadštandardné služby našim klientom. Ak si cieľavedomý a chceš na sebe pracovať, chceš pomáhať budovať a meniť prostredie okolo seba a zapájať sa do charity,

tak potom si náš človek!

SCEŠ ISC NA DUALNE VZDZELAVAŇE?