Sceš še pridac do DeutschMann partie? Ta sebe vyber poziciu.

POC GU NAM NA DUALNE VZDZELAVAŇE

                                                                                                      
Tým, že pomáhame iným k úspechu, budujeme aj vlastný úspech.
                                                                                                        

ČO JE DUÁLNE VZDELÁVANIE

Je to systém vzdelávania, keď sa teoretické poznatky zo školy kombinujú so získavaním praktických vedomostí a zručností vo firmách. Duálne vzdelávanie zahŕňa:

50% teória v škole
50% prax vo firme
Firemné štipendium

PREČO DEUTSCHMANN - CHTO TO?

Naša firma DeutschMann je špedičnou firmou sídliacou v Trebišove. Orientujeme sa predovšetkým na kvalitu dopravných služieb, ktoré poskytujeme našim klientom. Máme dcérske spoločnosti v Chorvátsku, Spojených arabských emirátoch v Dubaji, chystáme otvorenie ďalších v Maďarsku a Poľsku. Všetci zamestnanci našej firmy sú pravidelne školení, aby klientovi poskytli servis podľa želania. Všetci hovoria niekoľkými svetovými jazykmi.

SCEŠ ZNAC CO CE ČEKA?

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

ČOM BY ŠI MAL
ISC GU NAM?

 • Už nebudzeš pitac peňeži od maceri,
  bo mi ci dame štipendium (firemné štipendium 100 € na mesiac, ak sa aktívne zapájaš počas praxe, prospechové štipendium, ak dosiahneš priemer známok 1,5, možnosť mimoriadneho štipendia za pomoc komunite)
 • Naučiš še spikovac
  absolvuješ jazykový kurz a tiež si vyskúšaš "spíkovať" so zákazníkmi v praxi
 • Dame ci najesc
  platené obedy počas praxe
 • Naučime ce teoriu uplatnic u praxi
  možnosť získať odborné kurzy s certifikátom a učiť sa od špecialistov v praxi
 • Možeš isc na skusi do šveta
  pre najšikovnejších možná prax v dcérskych spoločnostiach v zahraničí (Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Spojené arabské emiráty)
 • S nami ci budze fajne
  máme priateľský kolektív, pomáhame si navzájom a podelíme sa s tebou o skúsenosti a znalosti
 • Budzeš robic s najľepšu techniku
 • Naučiš še ľabdac efektivne
  naučíš sa manažment, logistiku, aj ako komunikovať s ľuďmi, ako sa efektívne učiť
 • A zažiješ veľo zabavi
  nielen s nami, ale aj na firemných akciách či veľtrhoch

CO BY ŠI MAL
EŠČI ZNAC?

Podmienky prijatia:
- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
- úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov
- prihlásenie - čo najskôr 2020
 

Dĺžka štúdia:
- 4 roky v škole CSOŠ sv. Jozafáta, Trebišov
- ukončenie maturitnou skúškou

Čím môžeš byť po skončení školy:
Disponent – budeš komunikovať s dodávateľmi a zabezpečovať efektívnu a rýchlu logistiku

Obchodník – budeš komunikovať v cudzom jazyku denne pri oslovovaní klientov po celom svete a pracovať na svojich komunikačných a obchodníckych schopnostiach

ČOM BY ŠI JAK RODZIČ MAL DAC DZECKO GU NAM

Pre tote same pitne veci, co pišeme hore. A tiež preto, že dieťa získa reálny pohľad, ako to skutočne funguje v reálnej firme. Čím viac praktických skúseností získa, tým lepšie sa vie orientovať aj v pracovnom živote a zvládať rôzne situácie. Po duálnom vzdelávaní sa pomaly stáva odborníkom v danej oblasti.

EŠČI NA ZAVER

Ak sa Ti bude duálne vzdelávanie páčiť, máš u nás garantované pracovné miesto vo firme v Trebišove so zaujímavým platovým ohodnotením, ktoré závisí od Tvojich výsledkov.

Pridaj sa k nám a buď súčasťou tímu, ktorý si navzájom pomáha a poskytuje len nadštandardné služby našim klientom. Ak si cieľavedomý a chceš na sebe pracovať, chceš pomáhať budovať a meniť prostredie okolo seba a zapájať sa do charity,

tak potom si náš človek!

SCEŠ ISC NA DUALNE VZDZELAVAŇE?