Sceš še pridac do DeutschMann partie? Ta sebe vyber poziciu.

SCAHNI SEBE OMAĽOVANKU A VIŠAĽ ŠE S DZECAMI

Buc s dzecami doma, ňepuščic ich na dvor višalic še s kamarami, to jak sam sebe podpiľovac konar pod sebu.

Už vam tiž litaju po bice jak zmisloch zbavene? Šicke hrački co vidavaju dajaki zvuk už povicahovali a šicke pospuščali? NARAZ?! Zaš objavili čaro čapaňa s varechu po hrncoch?  

Rodičovska laska je bezhranična. Cerpežlivosc…. to už daco ine.

Sucitime s vami, toto iste mame doma. Sceme vam pomosc, žebi sce še s dzecami ňenudzili, žebi sce še zabavili. Ta sme pre vas pripravili totu omaľovanku a verime, že še vam budze ľubic. Ta še zabavce s dzecami, šak zname, že naj še šaľa keľo scu, i tak ich ľubime najvecej na švece.

Ta scahnice sebe omaľovanku, vicisknice a bavce še. Bo ňeni nič ľepše jak stravic šumne chviľe s totima, co ich ľubime.

Veľo zabavi želame!

Komentáre