Sceš še pridac do DeutschMann partie? Ta sebe vyber poziciu.

Pútavý životopis? Poradíme vám, ako zaujať

Nároky zamestnávateľov stúpli a rovnako stúpli aj nároky záujemcov. Nehľadáme si prácu, v ktorej zapadneme len do počtu. Chceme sa presadiť, posúvať, niečo vytvárať, cítiť uznanie a byť za to aj spravodlivo ohodnotený. Lenže škála konkurencie je široká a ak sa neodlíšite v dave, nezaujmete.


Čo by mal spĺňať pútavý životopis?

Životopis slúži na prvé predstavenie vašej osobnosti, preto mu dajte čo najvyššiu výpovednú hodnotu. Zamyslite sa, v akom duchu budete životopis písať, naštudujte si filozofiu firmy a informácie o samotnom zamestnávateľovi. Rozlišujte, aké potreby potrebuje váš potenciálny zamestnávateľ pokryť. Koho by ste hľadali na jeho mieste vy? Čím by vás možný kandidát zaujal? Akú pridanú hodnotu mu viete priniesť na základe svojich vlastností, vedomostí a skúseností? Životopis by mal byť aktuálny a pripravený na mieru. Niekomu stačia stručné relevantné informácie, iný môže oceniť farebnosť a veselý nádych.


Čo určite nevynechať

Osobné údaje

Stručné, dostatočne viditeľné a uvedené na prvej strane. Takto budú základné údaje pre potenciálneho zamestnávateľa či personalistu rýchlo dostupné.

 • Uveďte meno, priezvisko, akademický titul.
 • Nezabudnite adresu trvalého bydliska, prípadne adresu vášho prechodného bydliska, odkiaľ by ste dochádzali do práce.
 • Neuvádzajte informácie o vašom rodinnom stave, štátnej príslušnosti či rodinných príslušníkoch. Tieto informácie sú naozaj zbytočné.
 • Dátum narodenia, prípadne vek je na vašom slobodnom rozhodnutí. Samozrejme, v prípade, že pracovná pozícia uprednostňuje napríklad absolventov a vy do tejto skupiny zapadáte, pomôže vám to zvýšiť kredibilitu.

K osobným údajom patria aj kontaktné údaje, predovšetkým telefónne číslo a e-mailová adresa, na ktorých ste zastihnuteľný. Tu dajte pozor, aby ste neuviedli  e-mailovú adresu, ktorú používate vo svojom aktuálnom zamestnaní, ani žiadnu inú, obsahujúcu prezývky. Adresy ako blondynka25@pokec.sk alebo superman666@gmail.com potenciálneho zamestnávateľa prinajlepšom rozosmejú, ale skôr odradia. Ak sa viete podeliť so  svojím kontaktom na sociálnych sieťach, pokojne pridajte link. Používajte váš oficiálny súkromný email, najlepšie v tvare mena a priezviska. Ak taký nemáte, mali by ste zvážiť jeho založenie.

Fotografia

 • Vyberajte portrétovú fotografiu, bez rušivých elementov, najlepšie na jednofarebnom pozadí, ktorá je aktuálna.
 • Neprikladajte fotky z dovolenky, zo súkromia a s nevhodným pozadím.
 • Usmievajte sa, budete pôsobiť príjemne a personalista si bude vedieť k textu priradiť aj obraz.            

Vzdelanie

 • Začínajte vypísaním najvyššieho dosiahnutého vzdelania s uvedením celého názvu školy, študijného odboru, získaného titulu aj roku ukončenia. Udávajte aj prípadné externé či nedokončené štúdium s predpokladaným rokom ukončenia. Pri externom štúdiu uveďte aj predpokladaný počet potrebných dní na prednášky a skúšky, čo budete potrebovať počas pracovnej doby.
 • V prípade, že vaša záverečná práca súvisí s pozíciou, o ktorú sa zaujímate, nebojte sa ju spomenúť.
 • Základná škola sa udáva iba v prípade, že to je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie.

Ďalšie informácie, ktoré sa do vzdelania uvádzajú, súinformácie o vzdelávacích kurzoch, školeniach či rekvalifikačných kurzoch. V prípade, že ste nejaké doplňujúce vzdelanie absolvovali, uveďte názov inštitúcie, dobu trvania, prípadne spôsob ukončenia (získaný certifikát, diplom a pod.). Dbajte na to, aby ste uvádzali všetky kurzy, ktoré vám pomôžu zvýšiť vaše šance. A je úplne jedno na akú pozíciu sa hlásite. Je možné, že práve na inú pozíciu by ste mali väčšie šance prijatia, preto tam napíšte úplne všetko.  

Pracovné skúsenosti

 • Pracovné skúsenosti uvádzajte taktiež od tých najaktuálnejších k tým starším.
 • Pri každej uveďte názov firmy a pozície, ktorú ste zastávali, rok nástupu/ukončenia práce a výsledky Vašej  práce. Relevantné skúsenosti môžete popísať podrobnejšie, ostatné spomeňte iba okrajovo.
 • Ak ide o menej známu firmu, je vhodné uviesť odvetvie, v ktorom sa realizuje (marketingová agentúra, IT spoločnosť a pod.).
 • Do popisu náplne práce uvádzajte stručne, no jasne presné činnosti, za ktoré ste boli vy zodpovedný a aký bol váš výsledok práce. Alebo čo získal váš predchádzajúci zamestnávateľ tým, že ste u neho pracovali.

Ak ste si prešli viacerými zamestnaniami, uveďte všetky, aj keď priamo nesúvisia s pozíciou, o ktorú sa zaujímate.

Znalosti a zručnosti

 • Sem uvádzajte jazykové a počítačové znalosti, mieru ovládania zručností, ktoré sú vyžadované v danej pracovnej pozícii. Môžete uviesť aj prax,  iné pracovné či osobné úspechy, ktoré ste dosiahli a zamestnávateľ by v nich mohol vidieť prínos.
 • K jazykovým znalostiam priraďte úrovne ich ovládania. Najlepšie je ohodnotiť ich na základe škály z dokumentu „Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti“ (skratka SERR). Pre definovanie úrovne jazykových znalostí sa používajú skratky A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ak si nie ste úrovňou svojho jazyka istý, Google poskytuje mnoho testov, ktoré vás aspoň orientačne zaradia. Ak ste získali certifikát, uveďte rok a úroveň skúšky.
 • Ďalej uveďte, na akej úrovni zvládate počítačové programy potrebné pri danej práci. Základná úroveň, pokročilá/užívateľská úroveň či expert/administrátorská úroveň. Ak pracujete s programami, v ktorých niečo tvoríte, nebojte sa pridať ukážky.
 • Úroveň ovládania zručností je možné vyjadriť aj graficky formou infografiky. Veľmi užitočný nástroj pre vytvorenie takéhoto formátu životopisu je program Canva, ktorý je v obmedzenej miere bezplatný.
 • Čo sa týka vodičského oprávnenia, uveďte presnú skupinu, prípadne informáciu o najazdených kilometroch.
 • Do tejto kategórie môžete uviesť aj ekonomické znalosti, napríklad ak ovládate účtovníctvo či vedenie pokladnice.

Referencie

Je plusom ak do životopisu uvediete aj referencie. Nemali by to však byť kamaráti alebo rodičia. Mal by to byť váš predošlý nadriadený, ktorý vie o vás podať referenciu, ako sa mu s vami pracovalo. U potenciálneho zamestnávateľa to budí dojem dôveryhodnosti. Uistite sa však, že kontaktné osoby majú vedomie o tom, že ich uvádzate, a informujte ich aj o pracovnej pozícii, o ktorú sa zaujímate.

Ďalšie rady

Životopis v digitálnej forme ukladajte najlepšie vo formáte PDF. Predídete tak tomu, že sa Váš text preformátuje pri otvorení v inom počítači. V názve dokumentu uveďte vaše meno a priezvisko, napríklad Eliška_Veselá_CV.

Ak sa uchádzate o viacero pozícií, dajte si záležať a vytvorte si viacero variantov životopisov prispôsobených danej pozícii. Rovnako ak posledná aktualizácia vášho CV je rok stará, je dobré ju obnoviť.

Dôležitou súčasťou pri zasielaní životopisu je aj zaslanie motivačného listu, ktorý sa niekedy nazýva aj sprievodným listom. Ten by mal byť prispôsobený pre danú pracovnú pozíciu a ideálne aj spoločnosť.


Ako napísať motivačný (sprievodný) list?

Motivačný list predstavuje jedinečnú príležitosť ako zaujať.  Ak viete konkrétne, pre ktorú spoločnosť je pracovná pozícia vypísaná, určite si o nej naštudujte čo najviac informácií, pozrite si webovú stránku, vyhľadajte si o nej články. Tieto informácie viete následne zužitkovať pri písaní samotného motivačného listu. Pokiaľ Vás zaujal nejaký konkrétny projekt, charitatívna činnosť spoločnosti, jej vízia, či hodnoty, je dobré sa o tom zmieniť. Potenciálny zamestnávateľ určite viac ocení uchádzača, ktorý si dal tú námahu a vyhľadal si informácie o firme. V motivačnom liste popíšte,  prečo Vás ponuka zaujala a v čom by ste boli prínosom. Je dobré vyhnúť sa veľmi všeobecným argumentom, buďte čo najviac konkrétny. Uveďte vaše skúsenosti, ktoré pracovná pozícia vyžaduje. Rovnako, ak ste dosiahli významné výsledky v niektorých oblastiach a úlohách, ktoré potenciálny zamestnávateľ uvádza v inzeráte, je dobré ich vypichnúť.

Vyzdvihnite svoje pozitívne vlastnosti, popíšte ich v konkrétnych príkladoch. Komunikatívnosť: „Rád sa stretávam s ľuďmi a nadväzujem nové kontakty.“ Chuť učiť sa nové veci: „Rád sa zúčastňujem náučných prezentácií a workshopov.“ Pri voľnočasových aktivitách uvádzajte tie, ktorým sa venujete dlhodobo a ktoré vás naozaj bavia. 

V predmete sprievodného listu by ste mali uviesť názov pozície, o ktorú sa zaujímate. Sprievodný text by mal byť stručný, zhruba na dva odstavce.


Ako sa odlíšiť

Základ máme. Teraz si predstavte, že ste personalista a chytíte do ruky životopis. Najlepší scenár je, ak vás v prvých štyroch  sekundách niečo zaujme. Môže to byť originálne spracovanie, môžete sa tromi krátkymi vetami predstaviť alebo pridať krátku myšlienku.

 • Vyhnite sa otrepaným klišé.  Ak pracujete v umeleckej sfére, miesto rozpisovania sa v texte môžete pridať odkaz na svoje portfólio alebo svoj životopis spracovať umelecky. Nájdite si svoje odlíšenie, ktorým zaujmete v prvých štyroch  sekundách.
 • Nechajte si gramatiku skontrolovať inou osobou. Keďže táto osoba vidí text po prvýkrát, chyba jej ľahko padne do oka. Gramatické chyby vyzerajú veľmi neprofesionálne.
 • Upravte vzhľad vášho CV po formálnej aj grafickej stránke. Používajte odstavce, nadpisy jednotlivých bodov dajte viditeľné, pracujte s veľkosťou písma aj typom, no primerane, nech to zase neprekombinujete. Ak to pracovná pozícia dovoľuje, môžete byť v grafike originálny, dbajte však na prehľadnosť a dajte pozor na gýčovitosť. Môžete sa inšpirovať aj príkladmi na internete.

Rada na záver

Držte sa stručnosti a relevantnosti informácií. Je dôležité sa nepreceňovať, no ani nepodceňovať. A ak takýto životopis vytvoríte, pozrite sa, či vás nezaujme aj pracovná pozícia v našej firme DeutschMann.

Pracovné pozície v DeutschManne?

Komentáre