Sceš še pridac do DeutschMann partie? Ta sebe vyber poziciu.

Podľa čoho vybrať vhodnú strednú školu?

Máte doma žiaka základnej školy a tiež sa rozhodujete, akú strednú školu preňho vybrať? Niektoré deti presne vedia, čím sa chcú raz živiť, veľa z nich však ešte presnú predstavu v tomto veku nemá.

Informácií aj možností je veľa. My Vám prinášame pár oporných bodov, ktoré Vám pomôžu dieťa správne nasmerovať. Pretože práve stredná škola určuje cestu, ktorou sa Váš školák bude v živote uberať.

Čo Vaše dieťa baví a nebaví

Dôverujte svojmu dieťaťu, počúvajte ho a položte mu tie správne otázky. Je to väčší praktik alebo teoretik? Má na niečo talent? Bavia ho jazyky, športy či skôr prírodné vedy? Ktoré predmety nemá rád a nevyniká v nich? Ak je preňho matematika utrpením, škrtnite školy, kde je matematika mimoriadne dôležitá. Ak má talent na jazyky, hľadajte školu, ktorá mu ponúkne možnosti jeho talent rozvíjať.

Poraďte sa s ostatnými

Spýtajte sa na názor ľudí, ktorí trávia s Vaším dieťaťom veľa času. Či je to triedny učiteľ, vychovávateľka alebo tréner. Možno Vás prekvapí pohľad iných na danosti v kolektíve či zručnosti, ktoré ste možno nepovažovali za podstatné.

Urobte si prehľad o školách v okolí

Nerozhodujte sa iba podľa odboru, zvážte viacero variantov. Aké má škola meno, aké má dieťa možnosti po jej skončení, aký je koncept hodín, učia sa tam cudzie jazyky? Je počas štúdia povinná aj prax? Aké sú voliteľné predmety? Pozrite si zoznam škôl vo vašom okolí, napríklad na tejto stránke: https://eduworld.sk/stredne-skoly

Uplatnenie na trhu práce

Budúci zamestnávatelia si hľadajú ľudí, ktorých musia zaúčať čo najmenej. Niektoré zamestnania sú nedostatkové, iných je prebytok. Aké má Vaše dieťa vyhliadky na získanie pracovného miesta po ukončení školy? Niektoré odborné stredné školy priamo spolupracujú s firmami, v ktorých je možné sa po skončení školy zamestnať.

SOŠ či gymnázium?

Ak by Vaše dieťa chcelo pokračovať na vysokej škole, nemusí sa rozhodnúť iba pre gymnázium. Aj zo strednej odbornej školy môže pokračovať na príslušnej vysokej škole. A nezabudnite, že vysoká škola nie je vždy zárukou úspechu. V posledných rokoch sa ukazuje oveľa viac ako inokedy, že remeslo má zlaté dno. Zohnať dobrého elektrikára, inštalatéra či mäsiara bude stále väčší problém. A ak takého nájdete, zväčša nebude ani lacný, ani hneď voľný.

A čo duálne vzdelávanie?

V neposlednom rade by sme radi spomenuli aj túto možnosť, keďže je stále málo využívanou. Duálne vzdelávanie je systém vzdelávania, kde sa teoretické poznatky zo školy kombinujú so získavaním praktických vedomostí a zručností vo firmách. Teda 50 % tvorí teória v škole a 50 % prax v konkrétnej firme, kde sa študent učí v reálnych pracovných podmienkach. Okrem toho je tu možnosť získania štipendia a iné benefity.

Už počas strednej školy tak deti získavajú pracovné návyky, zarábajú a učia sa reálnemu fungovaniu v práci. Veľmi dôležité je, aby firma, kde bude dieťa praxovať, mala predmet činnosti, ktorý by dieťa mohol baviť. Taktiež si zistite viac informácií o firme, pretože vaše dieťa bude vnímať aj jej kultúru, hodnoty a prístup k zamestnancom. Ak vyberiete dobre, Vaše dieťa sa bude pohybovať v prostredí úspešných ľudí, ktorí ho potiahnu, zabezpečí si náskok pred spolužiakmi a úplne inú štartovaciu čiaru do života. Aj my v špedičnej firme DeutschMann v Trebišove sme sa zapojili do duálneho vzdelávania. Okrem toho, že naši študenti získajú štipendium a rozšírenú výučbu jazykov, veríme, že najväčšou pridanou hodnotou je, že mladých ľudí učíme komunikačným zručnostiam, pracovitosti, stanovovaniu cieľov a podporujeme ich v ich vlastnom napredovaní a raste.

Držíme Vám palce, aby ste sa rozhodli správne. A ak aj Vaše dieťa počas strednej školy zistí, že to nie je to pravé, vždy mu zostáva ešte veľa iných možností.

Komentáre