Sceš še pridac do DeutschMann partie? Ta sebe vyber poziciu.

BUDZME MI SAME DARUNKOM, CO NAJVECEJ POCEŠI

ADVENT – najkrajše obdobie u roku. Aľe ruku na šerco, tiž i najvekši stres, šaľenota dzivota bo šicko dorobic treba, za darunkami litame a še nahaňame, nadavame, že všadzi veľo ľudzi, nervozita stupa.

Ta skušme to toten rok inšak a zrobme spolu toten naš švet o dakusek krajši.

ZROBME SEBE I NAŠIM MILOVANIM NAJKRAJŠI KRAČUN.
BUDZME K SEBE VNIMAVEJŠIE, ĽEPŠE. DZEKUJME VECEJ. ŠICKE MAME ZA CO.

Inšpirujme še vianočnima rozpravočkami. Tam še veľo mudrosci najdze. Dobro viťazi nad zlom. Nichto še tam na Vianoce ňestresuje. Ta sme zobrali tote rozpravokčki a pripravili sme pre Vas daco špecialne. U našich videoch najdzece take, chtore šicke pozname. Jasper Vam šicko ostatne ukaže i prezradzi 😉

OŠEM ROZPRAVOČKOCH PRE KRAJŠI KRAČUN

Postupňe pridavame rozpravočki. Znaš, žebi ši mal času še zadumac a daco podobne i zrobic. Kedz nam napišeš, jak še ci darilo, budzeme še cešic. Na našim Facebooku tiž najdzeš šicke videjka, ta poc kuknuc i tam.

1. PRINCEZNA ZOS ZLATU HVIZDU NA ČOĽE

Ruku na šerco. Keľo suprovich vecoch pre nas robia našo blizke ľudze a mi to bereme jak samozrejmosc a často ani DZEKUJEM za to ňepovime. Ta ňeška podzekuj a napiš nam do komentara na našim Facebooku, koho bi ši ocenil za to, že vari to, co maš rad, bo ce sce pocešic, kedz dojdzeš zrobeni domu. Mi z totich komentaroch vibereme 3, chtore odmenime 15.12. Ta piš het.

A ňezapomni, dzekujem možeš povedzec za veľo vecoch. Bo šicko, co považujeme za bežne, je prejav lasky od našoho blizkoho.

2. POPOLUŠKA

Často scu ľudze co najdrahše darunki kupovac, co najvecej dac, pulne koše z totich obchodoch noša. Aľe ta skuš isc na to inšak. Co sebe na človeku, co mu sceš dac darunek najvecej važiš? Co mace spoločne? Co ho poceši najvecej? Ta podumaj a skuš mu zrobic dakaju maličkosc co ho poceši.

A znaš co? Nemušime ľem na Vianoce veľke darunki davac, zrob radosc ľem tak. U roboce zrob kavej koľegovi, kup žeňe ružicku, naj ju pocešiš abo čukoladku jaku ma rada – znaš taku co calu sama spraska a ti kukaš jak še to do ňej zmesci.

3. S TEBU MŇE BAVI ŠVET

I ti maš svojoho milačika, s chtorim ce bavi švet? Pšika, mačku, ribički, kanarika abo dajake ine džvire?

Ta ňezapomni na ňeho na Vianoce, choľem dajaku maškrtu mu kup, šak to tiž čľen rodzini.

4. ŠIPKOVA RUŽENKA

Ruženka spala 100 roki. Ta totu tvoju frajirku abo ženu nechaj vispac aspoň jeden vikend. Zrob jej raňajočki do poscilki.

A kedz maš doma Ruženku, ta uvar jej isto i šipkovi čaj.

5. JAK VITARHNUC VEĽRIBE STOLIČKU

I ti maš u svojim živoce človeka, chtoremu možeš zavolac i o pul noci a znaš, že ci pomože? Ta neška mu zavolaj – ľem tak, še ho popitaj, jak še ma a mu povic, co pre tebe znamena.

6. SOĽ NAD ZLATO

A ti ši kedi napošľedi povedzel tatovi i mamke, že ich ľubiš? Kedi ši im podzekoval za šicko, co pre tebe u živoce zrobili? Ta zrob tak teraz na Vianoce. Nikda ňeni ňevhodna priľežitosc povedzec rodičom, že ich maš rad.

7. MRAZIK

Je ci ceplo, dzifčatko? Znaš, tebe možno i je, aľe veľo ľudzom i ňeňi.

I ti maš isto doma veci co nenošiš. Ši za tote roki pribral a každi boži rok hutoriš, že do totich nohavkoch schudňeš? Tote veci tebe ňetreba. Aľe pre dakeho to može buc šicko, co budze mac. Bo co pre dakeho odpad, pre dakeho može buc poklad.

Ta pokukaj do šifonera, isto daco najdzeš. A odňeš totim, co potrebuju. A dakedi nemušiš chodzic daľeko. Može maš sušeda, chtoremu bi ši pomohnul. A kedz ňe, ta možeš do chariti donesc.

8. PIŠNA PRINCEZNA

Tak ci povim, ženo, mi chlopi sme inšake jak vi. Mame radzi pokukac fotbal s kamošmi, bavime plejko a kopec vecoch co vi často ňechapece.

Ta ňeška nebuc jak pišna princezna, nebuc sprična, kedz še tvoj chlop budze scec kukac na fotbal. Prekvap ho. Pozvi jeho kamošov, zrob im daco pod zub a ňechaj ich višalic še. Budzeš mac najščešlivejšeho chlopa na švece.

A ti sebe možeš užic večar s kamoškami. Ta parada, ňe?

Komentáre